Diensten

Heeft u dringend behoefte aan juridische ondersteuning?

Ik kan u helpen!


Problemen en conflicten horen  nu eenmaal bij het leven. Vaak gaat het om kleine gevallen, maar soms worden deze zo groot dat ze uw leven lamleggen. Helaas sleept het conflict of probleem vaak onnodig voort, of escaleert het helemaal. Indien het u zelf aangaat, kan het moeilijk zijn hier zelfstandig uit te komen of om de situatie op te lossen. Er wordt vaak vergeten dat aan de andere kant ook een mens staat, of u doet onnodige concessies. U reageert boos of u weet niet hoe te handelen. Graag help ik u bij het vinden van een manier om tot een voor u passende oplossing te komen.


Er zijn veel rechtsgebieden waarop u zich door een advocaat kunt of zelfs moet laten bijstaan. Bij Invicta Advocatuur kunt u terecht voor juridische dienstverlening op het gebied van:  (jeugd-) strafrecht, personen- & familierecht (omgang, alimentatie, echtscheiding, adoptie, etc.) en jeugdrecht. Maak een afspraak.

Diensten

Personen- & familierecht


Het personen- en familierecht is een breed rechtsgebied waarmee iedereen in aanraking komt van (nog voor) de wieg tot in het graf. U kunt hierbij denken aan:  afstamming, geboorte, huwelijk, echtscheiding, alimentatie en andere zaken die verband houden met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. In dergelijke situaties sta ik u graag met raad en daad bij.Jeugdrecht


Ook sta ik  kinderen en jeugdigen bij in procedures betreffende de verlening machtiging voor uithuisplaatsing, al dan niet in een accommodatie voor gesloten jeugdhulp. Minderjarigen  hebben recht op gratis gefinancierde rechtsbijstand.


Evenzeer zet ik mij in voor ouders die te maken krijgen met Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming.

Strafrecht


Ik ben gespecialiseerd in het (jeugd-) strafrecht en sta u graag bij als u verdacht wordt van een strafbaar feit.  Als u bent uitgenodigd voor verhoor, kunt u bij mij ook terecht voor advies vooraf of voor verhoorsbijstand. Op het moment dat u een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen of een uitnodiging van de Officier van Justitie i.v.m. een stafbeschikking heeft ontvangen, is het belangrijk dat u snel contact opneemt. Het is nl. van groot belang dat u in het begin van het proces al goede juridische bijstand krijgt, het dossier tegen u wordt dan immers gemaakt.  Het spreekt voor zich dat ik ook algemene vragen met plezier beantwoord.


Gedetineerden hebben recht op gratis gefinancierde rechtshulp.


Heeft u ten onrechte tijd door moeten brengen in een cel, dan dien ik  bij de rechtbank namens u een verzoek tot schadevergoeding in.Rechtsgebiedenregister


In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heb ik de rechtsgebieden Strafrecht (waaronder jeugdstrafrecht), Personen- en Familierecht en Erfrecht geregistreerd. Dit houdt in dat ik volgens de normen van de NOvA verplicht ben elk kalenderjaar tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. Ook op de andere rechtsgebieden blijf ik mij steeds bijscholen. 


Indien ik in een zaak die u aan mij voorlegt, over onvoldoende mogelijkheden beschik om u goed van dienst te zijn, zal ik u doorverwijzen naar een andere advocaat die uw belangen goed zal behartigen.


Beschermingsbewind, mentorschap en budgetbeheer


Bent u niet meer in staat om uw financiƫn te regelen? Heeft u behoefte aan zekerheid op financieel gebied? Soms is iemand niet meer (geheel) in staat om de eigen belangen goed te behartigen of (volledig) voor zichzelf te zorgen. De wet geeft dan de mogelijkheid om die persoon onder beschermingsbewind te stellen. Doet een van deze situaties zich voor, dan werk ik hiervoor samen met FinaSol Beschermingsbewind Budgetbeheer gevestigd in Hulst (www.finasolbeschermingsbewind.nl). Zij zijn te bereiken via beschermingsbewind@finasol.nl of op nummer: 0114-371006.