Disclaimer

Disclaimer


Invicta Advocatuur verleent u toegang tot haar website en publiceert ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Invicta Advocatuur behoud zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen of te plaatsen zonder daarover mededelingen te hoeven doen.


De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet om een concreet aanbod te doen of om een overeenkomst te sluiten.


De informatie op deze website kan, ondanks de betrachte zorgvuldigheid, onvolledig of onjuist zijn. Voor de gevolgen van deze onjuiste of foutieve informatie wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Dit geldt evenzeer voor informatie op of diensten van derden die middels een hyperlink op deze pagina zijn opgenomen.


Alle intellectuele eigendomsrechten liggen bij Invicta Advocatuur. Tenzij bij de specifieke informatie is aangegeven, is het kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van het op deze site gepubliceerde informatie niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Invicta Advocatuur, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in de wet (bijv. citaatrecht).