Klachten

KLACHTEN


Ik zet mij volledig in om  ongenoegen bij u te voorkomen. Hoezeer ik dit ook nastreef, ik zal niet altijd in dit voornemen slagen. Indien u, zodra het zich voordoet, een ontevredenheid aan mij uit, zorg ik  er voor dat  hier op en correcte en zorgvuldige wijze mee om wordt gegaan om zo te voorkomen dat deze ongenoegens uitgroeien tot klachten die eventueel later tot een geschil kunnen leiden. Bent u niet tevreden over de behandeling van uw dossier, uw bejegening of over andere zaken, dan verzoek ik u vriendelijk uw klacht zo snel mogelijk kenbaar te maken. Hiermee geeft u mij de kans uw klacht serieus te behandelen en binnen afzienbare tijd op te lossen. ik zal er alles aan doen om samen met u de juiste oplossing te vinden. Wordt een ontevredenheid of een klacht echter niet of niet naar uw tevredenheid opgelost in de zin dat wij gezamenlijk niet tot overeenstemming kunnen komen, dan staat voor  u de weg open van het indienen van een formele klacht bij de bevoegde Nederlandse rechter.